Pirkimo - pardavimo elektroninėje Spring and Fall parduotuvėje taisyklės

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje "Spring and Fall" susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
1.3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Pirkti".
2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje "Spring and Fall", pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą ir elektroninio pašto adresą, telefono numerį.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
2.3. Pateikdamas užsakymą Pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymo vykdymo tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Patvirtindamas šias taisykles (t.y. įsigydamas prekes elektroninėje Spring and Fall parduotuvėje) Pirkėjas sutinka, kad 2.1. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir/ar paslaugų pardavimo el. parduotuvėje analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai
3.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.
3.2. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, "Spring and Fall" turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis.
3.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
3.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties, laikantis Prekių Grąžinimo taisyklėse išdėstytų nuostatų.
3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje "Spring and Fall" sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis ir nepažeisti nustatytų LR teisės aktų.
4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės "Spring and Fall" teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
4.5. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, gali laikinai arba iš viso nutraukti internetinės parduotuvės veiklą apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
4.6. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pašalinti bet kokią prekę iš Elektroninės parduotuvės ir pašalinti arba pakeisti bet kokią informaciją Elektroninėje svetainėje taip pat vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
4.7. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi "Spring and Fall" teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.
5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai
5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos be PVM. Prekės kaina padidėja pridėjus prekės pristatymo išlaidas, kurios priklauso nuo pasirinkto pristatymo ir mokėjimo būdų.
5.3. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą nedelsdamas. Prekių užsakymas pradedamas formuoti tik gavus apmokėjimą už užsakymą.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš žemiau pateiktų būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas Pardavėjo nuožiūra): tiesioginiu pavedimu į banko sąskaitą; naudodamiesi mokėjimų sistema PaySera; grynais pinigais atsiimant prekes mūsų studijoje.
5.5. Užsakymo patvirtinimas Pirkėjui bus pateiktas Pirkėjo elektroninio pašto adresu, nurodytu užsakymo patvirtinimo momentu.
6. Prekių pristatymas
6.1. Pirkėjas įsipareigoja pirkimo formoje nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. Prekės pristatomos paštu arba į paštomatus.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ar į nurodytą paštomatą, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.4. Kai dėl nenumatytų aplinkybių, susijusių su prekių tiekimu ar tuo, kad prekių nėra likę atsargų sandėlyje, taip pat individualių užsakymu atveju, Pardavėjas negali pristatyti Elektroninėje parduotuvėje įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį, prieš tai informuodamas Pirkėją. Tokiu atveju Pardavėjas gali Pirkėjui pasiūlyti tos pačios arba aukštesnės kokybės ir vertės prekę. Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus.
6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.7. Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.
7. Prekių kokybė, garantijos
7.1. Visi internetinėje parduotuvėje "Spring and Fall" parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme. Kiekvienas daiktas yra unikalus, spalvos, raštai ar kiti parametrai priklausomai nuo glazūros ypatybių ir nuo Pirkėjo kompiuterio monitoriaus nustatymų, gali šiek tiek skirtis nuo vaizduojamų nuotraukose.
8. Prekių grąžinimas ir keitimas
8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
8.2. Norėdamas grąžinti prekę (-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, nurodytu kontaktų skiltyje, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis.
8.3. Pirkėjas grąžinamas prekes turi išsiųsti registruota siunta arba naudojant kurjerių paslaugas su įteikimu gavėjui. Registruotos siuntos numeris privalo būti pateiktas Pardavėjui ne vėliau kaip per 24 val. po išsiuntimo. Pirkėjas privalo užtikrinti, kad gražinama prekė Pardavėją pasiektų nesudaužyta ar kitaip nepažeista. Pardavėjas neatsako už siuntimo metu sugadintas ar prarastas prekes ir tokiu atveju pinigai nėra grąžinami.
8.4. Grąžinamų kokybiškų arba keičiamų prekių grąžinimo išlaidas apmoka pirkėjas.
8.5. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą (užsakymo, pavedimo kopija).
8.6. Grąžinant kokybišką prekę, Pirkėjui grąžinama tik už prekę sumokėta pinigų suma. Siuntimo išlaidos pirkėjui nėra grąžinamos.
8.7. Grąžinant gautą ne tą prekę, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti tokią prekę reikalinga preke. Neturint reikalingos prekės, Pirkėjui grąžinami visi pinigai (už prekę, ir patirtas faktines siuntimo išlaidas).
8.8. Kai grąžinama nekokybiška prekė, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti nekokybišką prekę analogiška preke arba grąžinti Pirkėjui pinigus.
8.9. Norėdamas grąžinti nekokybišką prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu, pridedant nekokybiškos prekės ir/arba siuntinio nuotraukas ar video, aprašančias iškilusią problemą.
8.10. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Grąžinant prekę būtina pateikti popierinį (atspausdintą) jos įsigijimo dokumentą.
8.11. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko šių Taisyklių 1.3.,1.5.,1.9.-1.10. punktuose nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.12. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą su nuolaida, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida.
8.13. NEGRĄŽINAMOS PREKĖS: prekės, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba buvo gaminamos pritaikant jas individualiems poreikiams;
9. Rinkodara ir informacija
9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje "Spring and Fall" gali organizuoti įvairias akcijas ir pasiūlymus.
9.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.
9.3. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia Pirkėjo pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.
9.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
9.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM katalogą, ar dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų.
9.6. Pirkėjo asmens duomenys gali būti tvarkomi rinkodaros tikslais šių Taisyklių 2.4. punkte nurodytomis sąlygomis.
10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.3. Pardavėjas pasilieka teisę sustabdyti, savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus, apie tai Pirkėją informuodamas elektroninėje parduotuvėje. Taisyklių papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t.y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami elektroninės parduotuvės sistemoje.